#MovementForMovement

By november 10, 2016 Uncategorized

Bevegelse er for alle. Uansett alder og forutsetninger. 2/3 av den norske befolkningen oppnår ikke de anbefalte retningslinjene for daglig fysisk aktivitet. Dette er ikke unikt for Norge, men det er et globalt problem. Her er det viktig å skape en holdnings endring blant befolkningen og for å gjøre dette er det viktig å bidra til økt aktivitet blant befolkningen.
Statera Idrettsklinikk fokuserer mye på trening og bevegelse og kommer også i fremtiden til å jobbe for en aktiv befolkning.

Vi ønsker å ta ansvar og forsøker alltid å få våre kunder til å være i aktivitet.
Som en del av dette bidrar Statera til økt folkehelse gjennom 2 ulike prosjekter.
Gjennom høsten 2016 har vi hver onsdag hatt mer enn 50 pensjonister til trening i Sandneshallen. Her fokuserer vi på å være i bevegelse og jobbe forebyggende mot skader og problemer. Vi leker, ler, svetter og puster. Det er utrolig motiverende og inspirerende å se de voksne ta utfordringer på strak arm og gjøre sitt beste.
På onsdags kvelder har vi fortsatt med «basistreningen» som samler personer fra 30 til 70 år på samme time. Her jobber vi med alle fysiske egenskaper og det viktigste er ikke hva vi gjør, men at vi gjør noe.

Bevegelse og trening – en valgfri medisin?

Noe så enkelt, men fremdeles så vanskelig. Trening og bevegelse er medisin 😊 #hverdagsaktivitet

A photo posted by Statera idrettsklinikk (@stateraidrettsklinikk) on

Det er utrolig viktig at vi forstår viktigheten av å være i bevegelse. Selvsagt skal trening og bevegelse være lystbetont, men vi må også se alvoret av inaktivitet og uhelse. Jeg anbefaler alle å bidra til bevegelse og økt fysisk aktivitet.

For de som er ekstra interesserte så anbefaler jeg å se på følgende sider:
http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/10/20/bjsports-2016-096857
http://exerciseismedicine.org
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling

#movementformovement

Adresse

Asheimveien 45
Sandneshallen
4318 Sandnes

Telefon

46 76 78 70

Epost

info@statera.no

Åpningstider

mandag-fredag: 08-19